четвртак, 03. фебруар 2011.

AGON - online časopis za poeziju


AGON - online časopis za poeziju
Konkurs za objavljivanje u časopisu Agon
http://www.agoncasopis.com/ je stalno otvoren.
Pesnici, prevodioci poezije i autori teoretskih radova o poeziji (eseja, prikaza aktuelnih knjiga i drugih sličnih tekstova) svoje priloge mogu slati na e-mail adresu: agoncasopis@gmail.com