понедељак, 31. јануар 2011.

Dick Marty


ПРОГЛАШЕН ДРУГИ ПОЧАСНИ ЧЛАН УДРУЖЕЊА ПИСАЦА "ПОЕТА"

На седници Управног одбора Удружења писаца Поета, одржаној дана 30.01.2011, са почетком у 18 часова,.једногласно је усвојен предлог председника УО Веселина Џелетовића да се господин Дик Марти (Dick Marty) прогласи за почасног члана овог Удружења. Тим поводом Удружење ће упутити господину Дику Мартију писмо захвалности са образложењем и донетом одлуком, као и чланску карту - Почасни члан. http://www.poetabg.com/htm/pocasni_clanovi.html
PROGLAŠEN DRUGI POČASNI ČLAN UDRUŽENjA PISACA "POETA"

Na sednici Upravnog odbora Udruženja pisaca Poeta, održanoj dana 30.01.2011, sa početkom u 18 časova,.jednoglasno je usvojen predlog predsednika UO Veselina Dželetovića da se gospodin Dik Marti (Dick Marty) proglasi za počasnog člana ovog Udruženja. Tim povodom Udruženje će uputiti gospodinu Diku Martiju pismo zahvalnosti sa obrazloženjem i donetom odlukom, kao i člansku kartu - Počasni član.
http://www.poetabg.com/htm/pocasni_clanovi.html

Redakcija Poeta
http://www.poetabg.com/
Удружење писаца ПОЕТА
Радничка 5Д/1, 11030 Београд
Телефон: 0112545872, 062252598
Интернет продавница књига:
http://www.poetabg.com/prodavnica/plaincart/
За пријаву/одјаву са наше нове маилинг листе посетите http://www.poetabg.com/newsletter/index.php

*