среда, 28. новембар 2012.

Marketing menadžer / Marketing manager


Marketing menadžer

2 izvršioca:

Područje Jugoistočne Evrope (1 izvršilac- bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik)
Područje ostatka svijeta (1 izvršilac-engleski jezik)
Opis posla:
·                            Marketing, popunjavanje oglasnog prostora u časopisu (štampana i online izdanja), koordinacija sa mogućim donatorima, sponzorima unutar realizacije evenata u kojima učestvuje:
1.      DIOGEN pro kultura magazin
2.      DIOGEN pro art magazin i
3.      DIOGEN pro youth magazin

Uslovi:
·                            iskustvo u marketingu
·                            poznavanje rada na računaru
·                            znanje engleskog jezika
·                            ambicioznost
·                            pouzdanost i odgovornost
·                            lična inicijativa i preduzimljivost
·                            komunikativnost i osećaj za timski rad
·                            sposobnost razumevanja potreba klijenata i građenja partnerskih odnosa
·                            transparentnost


Oglas je otvoren do popunjavanja mjesta po Ugovoru o djelu (freelance posao) u skladu sa relevantnim i važećim zakonima Švicarske.


Vaš CV i eventualne preporuke dostavite isključivo na: einhornverlag@diogenpro.com


Einhorn Verlag
S. Begman, 
8700 Küsnacht, Schweiz        


Marketing manager 
2 positions:

Southeastern Europe (1 position- Bosnian, Croatian and/or Serbian language)
The rest of the world area (1 position-English language)

Job description:

• Marketing, filling of the advertising space in the magazine (print and online editions), coordination with potential donors, sponsors within the realization of events in which participates:
1.      DIOGEN pro culture magazine
2.      DIOGEN pro art magazine i
3.      DIOGEN pro youth magazine
Conditions:
• Experience in marketing
• PC skills
• English skills
• ambition
• reliability and responsibility
• personal initiative and being enterprise
• communication skills and a sense of teamwork
• ability to understand clients' needs and building partnerships
• Transparency

Listing is open until the filling of the position under the Piece work agreement (freelance job) in accordance with the relevant and applicable laws of Switzerland.


Your CV and any recommendations should be submitted exclusively on E-mail: einhornverlag@diogenpro.com

Einhorn Verlag
S. Begman K,
8700 Küsnacht, Schweiz