субота, 24. децембар 2011.

NOVI AUTORI DIOGEN pro kultura magazinaNOVI AUTORI DIOGEN pro kultura magazina
uz informacije sa našeg deska...
23.12.2011.
Novi autori DIOGEN pro kultura magazina: Bardhyl Maliyi (Sarande, Albanija); Jelena Bogdanović, (Beograd, Srbija); Dr. Adolfo P. Shvedchikov (Los Angeles, USA); Marianne Larsen (Copenhagen, Danska); Kristiana Dobreva-Stankova (Sliven, Bugarska); Milena Vukoje Stamenkovic (Bern, Švajcarska); Svebor Delić (Maastricht, Holandija); Tomás Ó Cárthaigh (Tullamore, Irska); William Bill Bilkiž (Boston, SAD).
Info: http://diogen.weebly.com/autoriauthors.html
U dodatku naslovnice DIOGEN pro kultura, DIOGEN pro art I DIOGEN pro youth magazina….
***
Književnik Sabahudin Hadžialić iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne i Udruženja književnika Srbije jedan je od recenzenata „Pjesama Ištara – Antologije Iračke poezije od 1970.g.“, izdavača Plain View Press iz Austina, Texas, Sjedinjenje Američke Države, 2011.

U dodatku naslovnica knjige.

Info: http://www.plainviewpress.net/gallery2/pages/Ishtars-Songs.html

Recenzija se može pročitati na: http://sabihadzi.weebly.com/ishtars-songs-iraqi-poetry-since-the-1970s.html

***
Najavljujemo predstavljanja našeg autora, Nihada Mešića Rivera u Gradačcu, Travniku i Tuzli.
U dodatku pozivnice.
***
Pogledajte dio sa snimanja novogodišnjeg programa Radia Federacije Bosne i Hercegovine, gostovanje našeg urednika u studiju u Sarajevu kod urednice Ljiljane Simić, dana 22.12.2011.g.
(emitovanje programa je u noći 31.12.2011.g. i 01.1.2012.g.):
http://vimeo.com/34128478
***
ČESTIT BOŽIĆ, SRETNA NOVA 2012. GODINA I SRETAN BOŽIĆ.
Srdacno

PR

DIOGEN pro kultura
хttp://diogen.weebly.com

MaxMinus magazin
хttp://maxminus.weebly.com

Датум: 23.12.2011.г.
САОПШТЕЊЕ/ПРИОПЋЕЊЕ НАМИЈЕЊЕНО ЈАВНОСТИМА
НОВИ АУТОРИ ДИОГЕН про култура магазина
уз информације са нашег деска...
23.12.2011.
Нови аутори ДИОГЕН про култура магазина: Бардхyл Малиyи (Саранде, Албанија); Јелена Богдановић, (Београд, Србија); Др. Адолфо П. Схведцхиков (Лос Ангелес, УСА); Марианне Ларсен (Цопенхаген, Данска); Кристиана Добрева-Станкова (Сливен, Бугарска); Милена Вукоје Стаменковиц (Берн, Швајцарска); Свебор Делић (Маастрицхт, Холандија); Томáс Ó Цáртхаигх (Тулламоре, Ирска); Wиллиам Билл Билкиж (Бостон, САД).
Инфо: http://diogen.weebly.com/autoriauthors.html
У додатку насловнице ДИОГЕН про култура, ДИОГЕН про арт И ДИОГЕН про yоутх магазина….
***
Књижевник Сабахудин Хаџиалић из Сарајева, Босна и Херцеговина, члан Друштва писаца Босне и Херцеговине, Друштва хрватских књижевника Херцег-Босне и Удружења књижевникa Србије један је од рецензената „Пјесама Иштара – Антологије Ирачке поезије од 1970.г.“, издавача Плаин Виеw Пресс из Аустина, Теxас, Сједињење Америчке Државе, 2011.

У додатку насловница књиге.

Инфо: http://www.plainviewpress.net/gallery2/pages/Ishtars-Songs.html

Рецензија се може прочитати на:
http://sabihadzi.weebly.com/ishtars-songs-iraqi-poetry-since-the-1970s.html

***
Најављујемо представљања нашег аутора, Нихада Мешића Ривера у Градачцу, Травнику и Тузли.
У додатку позивнице.
***
Погледајте дио са снимања новогодишњег програма Радиа Федерације Босне и Херцеговине, гостовање нашег уредника у студију у Сарајеву код уреднице Љиљане Симић, дана 22.12.2011.г.
(емитовање програма је у ноћи 31.12.2011.г. и 01.1.2012.г.):
http://vimeo.com/34128478
***
ЧЕСТИТ БОЖИЋ, СРЕТНА НОВА 2012. ГОДИНА И СРЕТАН БОЖИЋ.
Срдачно
ПР

ДИОГЕН про култура
хttp://diogen.weebly.com
MaxMinus magazin
хttp://maxminus.weebly.com

Press Release
New authors of DIOGEN pro culture magazine
with the information from our desk…
New authors of DIOGEN pro culture magazine: Bardhyl Maliyi (Sarande, Albania); Jelena Bogdanovic, (Belgrade, Serbia); Dr. Adolfo P. Shvedchikov (Los Angeles, USA); Marianne Larsen (Copenhagen, Denmark); Kristiana Dobreva-Stankova (Sliven, Bulgaria); Milena Vukoje Stamenkovic (Bern, Switzerland); Svebor Delic (Maastricht, Netherland); Tomás Ó Cárthaigh (Tullamore, Ireland/); William Bill Bilkic (Boston, SAD)
Info: http://diogen.weebly.com/autoriauthors.html
Attached cover pages of DIOGEN pro culture magazine, DIOGEN pro art magazine and DIOGEN pro youth magazine….
***
Writer Sabahudin Hadzialic, Member of three most known association of writers from Bosnia and Herzegovina and Serbia, is the reviewer of “Ishtar’s songs – Anthology of IRAQ poetrs since 1970’s”; Publisher Plain View Press, Austin, Texas, USA, 2011.
Attached cover page.
Info: http://www.plainviewpress.net/gallery2/pages/Ishtars-Songs.html
Review you can read on:
http://sabihadzi.weebly.com/ishtars-songs-iraqi-poetry-since-the-1970s.html

***
Announcing presentation of our author, Nihad Mešić River in Gradačac, Travnik and Tuzla.


***
You can watch the part of the recording for the New Year Eve show for the most listnening radio in Bosnia and Hercegovina, Radio Federation BiH. Our Editor in chief was a guest on Thursday, 22.12.2011.
http://vimeo.com/34128478
***
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR.

Sincerely,
PR
DIOGEN pro culture magazine
http://diogen.weebly.com
MaxMinus magazine
http://maxminus.weebly.com